Onderzoeken

‘De rapportage over dit lastige project aan bestuur en commissarissen was klip en klaar en gaf handvatten voor verbeteringen. Het onderzoek heeft onze rol in andere projecten aangescherpt.’

Rob Donninger, directeur-bestuurder wonenCentraal

Lees meer

Begeleiden

‘Omdat Themelion steeds in verbinding met ons als opdrachtgever staat, is het een betrokken partner bij het bouwen van onze scholen. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.’

Hans Kelderman, voorzitter bestuur Aloysius Stichting

Lees meer

Oplossen

‘Klankborden met Arjen heeft ons geholpen om samen met de betrokken corporatie op een goede manier om te gaan met weerstand vanuit de buurt tegen de bouw van dit zorgcomplex.’

Peter Buschman, Hoofd Dienstverlening, Werkorganisatie Duivenvoorde

Lees meer