Onderzoeken

Wij doen onderzoek naar de haalbaarheid en voortgang van complexe bouwprojecten en zoeken naar passende oplossingen voor de beheer- en ontwikkelopgaven van onze opdrachtgevers. Naast onze kennis op technisch, financieel en juridisch vlak speelt de beheersing van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden daarbij een belangrijke rol. De uitkomsten van onze onderzoeken zijn compact en helder. Zo helpen wij opdrachtgevers om tot concrete resultaten te komen.

Schoon schip maken
De corporatie wonenCentraal in Alphen a/d Rijn is tien jaar bezig geweest met de ontwikkeling van een grootschalig woon-zorgcomplex. Helaas moest zij kort voor de geplande start van de bouw concluderen dat het project onvoldoende haalbaar was en niet langer binnen haar herziene takenpakket viel. Op verzoek van deze corporatie onderzochten wij de omvangrijke projectdossiers en interviewden een groot aantal betrokkenen.  Daarmee gaven wij inzicht in het verloop van het project en de lessen die daaruit voor toekomstige projecten te leren zijn.

Aanbestedingsproblemen
Binnen de gemeente Menameradiel deden zich terugkerende knelpunten voor bij het aanbesteden van werken. Wij hebben een compact onderzoek gedaan onder betrokken medewerkers om de oorzaken aan te wijzen. Vervolgens hebben wij de gemeente geholpen om de taakverdeling aan te passen en het aanbestedingsbeleid te actualiseren. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan het kiezen en formuleren van passende gunningscriteria.

Complexe vergunningen
De Caldic Collectie krijgt een definitief onderkomen op het landgoed Voorlinden te Wassenaar. De vergunningverlening voor dit bijzondere bouwproject op die kwetsbare plek, had heel wat voeten in de aarde. Dit vereiste vele honderden pagina’s aan onderbouwing in de vorm van zeer uiteenlopende onderzoeken. Wij inventariseerden de benodigde onderzoeken en verzorgden de coördinatie tussen de verschillende onderzoekers en de betrokken overheden.

Begeleiden

‘Omdat Themelion steeds in verbinding met ons als opdrachtgever staat, is het een betrokken partner bij het bouwen van onze scholen. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.’
Hans Kelderman, bestuurder Aloysius Stichting
Lees meer

Oplossen

‘Klankborden met Arjen heeft ons geholpen om samen met de betrokken corporatie op een goede manier om te gaan met weerstand vanuit de buurt tegen de bouw van dit zorgcomplex.’
Peter Buschman, Hoofd afdeling Dienstverlening, Werkorganisatie Duivenvoorde
Lees meer