Oplossen

Soms dreigen complexe bouwprojecten uit het spoor te lopen. Wij brengen belangen en knelpunten in kaart en zorgen voor een slagvaardige aanpak. Dit voorkomt escalatie en beperkt de schade. In dit soort lastige situaties fungeren wij vaak als klankbord en komen onze onderhandelings- en bemiddelingsvaardigheden goed van pas. Waar nodig doen wij dat in nauwe samenwerking met specialisten op juridisch, financieel of technisch vlak.

Aannemer failliet
De Aloysius Stichting, die vanuit Voorhout een groot aantal scholen voor speciaal onderwijs bestuurt, werd in twee verschillende bouwprojecten geconfronteerd met het faillissement van de betrokken aannemer. Wij zorgden ervoor dat vertraging en meerkosten ten gevolge van die faillissementen tot een minimum beperkt bleven. Wij regelden ook de afwikkeling met de betrokken curatoren. De resterende werkzaamheden werden binnen de geldende regelgeving aanbesteed, waarna de bouw van beide projecten voortgezet kon worden.

Storingen en gebreken
De Willemsparkschool in het Centrum van Den Haag is in 2015 opgeleverd. Hoewel het gebouw goed bevalt, leidt de klimaatbeheersing tot klachten. Wij lieten onderzoek uitvoeren om te toetsen of de kwaliteit van het binnenklimaat voldoet aan de overeengekomen uitgangspunten. Namens de school voerden wij vervolgens de discussie met de ontwerpende en uitvoerende partijen om te achterhalen wat de oorzaak is van gebreken en hoe deze opgelost moeten worden. Daarbij werd enerzijds niet geschuwd om partijen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken en anderzijds de constructieve samenwerking zo veel mogelijk bewaakt.

Bezwaren van buren
Het Stedelijk Gymnasium Leiden wil haar monumentale schoolgebouw uitbreiden met twee gymzalen en acht lokalen. De beschikbare ruimte is echter beperkt en de afstand ten opzichte van omliggende woningen is ook gering. Wij verzorgden een traject, waarbij buren geïnformeerd werden over de plannen en betrokken werden bij het zoeken naar de juiste inpassing. Tegelijkertijd zorgden wij voor de afstemming met de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente.

Onderzoeken

‘De rapportage over dit lastige project aan bestuur en commissarissen was klip en klaar en gaf handvatten voor verbeteringen. Het onderzoek heeft onze rol in andere projecten aangescherpt.’
Rob Donninger, directeur-bestuurder wonenCentraal
Lees meer

Begeleiden

‘Omdat Themelion steeds in verbinding met ons als opdrachtgever staat, is het een betrokken partner bij het bouwen van onze scholen. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.’
Hans Kelderman, bestuurder Aloysius Stichting
Lees meer