Begeleiden

Wij begeleiden complexe bouwprojecten van de prilste verkenningen tot de laatste restpunten. Onze aanpak gaat verder dan het bewaken van kosten en planning. Wij beheersen de uiteenlopende aspecten van bouwen en zorgen voor aansturing van de bestuurstafel tot in de bouwkeet. Zeker bij weerbarstige projecten speelt onze zorgvuldige en toegankelijke communicatie een doorslaggevende rol. Zo halen wij het beste uit uw project.

Integrale begeleiding
The American School of The Hague zocht naar meer ruimte voor het onderwijs op maat voor hun jongste leerlingen. Op loopafstand van de bestaande campus werd een Early Childhood Centre ontwikkeld. De vervallen boerderij Ter Weer vormt nu een monumentaal onderdeel van deze bijzondere school. Wij droegen zorg voor de integrale begeleiding van dit complexe project: van de onderhandelingen met de gemeente, communicatie met omwonenden tot de aansturing van de bouw- en restauratiewerkzaamheden.

Interim-directievoering
De bouw van twee grote VO-scholen voor het Fioretti College in Hillegom en Lisse stagneerde toen de betrokken directievoerder acute gezondheidsklachten kreeg. Wij hebben gedurende zijn afwezigheid de directietaken waargenomen en ervoor gezorgd dat de bouw doorgang kon vinden.

Calamiteit op de bouw
Tijdens de verbouwing van het Vlietland College in Leiden werd een acuut gevaar voor verspreiding van asbestdeeltjes geconstateerd. Dat betekende dat de school ontruimd moest worden. Vervolgens moest binnen korte tijd met de betrokken diensten onderzocht worden wat de aard van het risico was en welke beheersmaatregelen getroffen moesten worden. Wij vervulden een coördinerende taak tussen de betrokken instanties, waardoor deze noodsituatie onder controle gebracht werd en de school snel weer in gebruik genomen kon worden.

Onderzoeken

‘De rapportage over dit lastige project aan bestuur en commissarissen was klip en klaar en gaf handvatten voor verbeteringen. Het onderzoek heeft onze rol in andere projecten aangescherpt.’
Rob Donninger, directeur-bestuurder wonenCentraal
Lees meer

Oplossen

‘Klankborden met Arjen heeft ons geholpen om samen met de betrokken corporatie op een goede manier om te gaan met weerstand vanuit de buurt tegen de bouw van dit zorgcomplex.’
Peter Buschman, Hoofd afdeling Dienstverlening, Werkorganisatie Duivenvoorde
Lees meer