Project Description

Uitbreiding locatie Athena

Opdrachtgever: Stedelijk Gymnasium Leiden
Plaats: Leiden
Sector: Onderwijs
Periode: 2015-heden
Dienst: Begeleiden

Na de nieuwbouw en de uitbreiding van de locatie Socrates van het Stedelijk Gymnasium Leiden, moest ook gekeken worden naar de uitbreidingsmogelijkheden van de monumentale locatie Athena aan de andere kant van de stad. Het aantal leerlingen vraagt om een uitbreiding met ten minste twee gymzalen en acht lokalen. De beschikbare ruimte is echter beperkt en de afstand ten opzichte van omliggende woningen is gering. Wij verzorgden een traject, waarbij buren geïnformeerd werden over de plannen en betrokken werden bij het zoeken naar de juiste inpassing. Tegelijkertijd zorgden wij voor de afstemming met de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente.