Project Description

Voorbereidingsadvies gebiedsontwikkeling Nieuwveen

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop
Plaats: Nieuwkoop
Sector: Gemeente
Periode: 2011
Dienst: Oplossen

Voor de gebiedsontwikkeling Nieuwveen heeft de gemeente Nieuwkoop een gefaseerde aanpak van het vergunningsproces voor ogen, zodat zij maximaal flexibele kan inspelen op de volatiele marktontwikkelingen. Themelion heeft een verkenning van de verschillende planologische mogelijkheden uitgevoerd en de gemeente op basis daarvan op maat geadviseerd over de aanpak en planning van het ontwikkelingsproces.