Project Description

Uitbreiding OBS De Vogels

Opdrachtgever: Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
Plaats: Oegstgeest
Sector: Onderwijs
Periode: 2010-2011
Dienst: Begeleiden

OBS De Vogels had dringend behoefte aan een structurele uitbreiding van de basisschool en kinderdagopvang. In nauwe samenwerking met Architectuurstudio Herman Herzberger (AHH) heeft Themelion een plan van aanpak voor de uitbreiding opgesteld. In dit project speelde de weerstand vanuit omwonenden tegen de school en zorgen over hoogspanningsmasten in de nabijheid een belangrijke rol. Themelion heeft zorg gedragen voor de communicatie met de buurt en de betrokken instanties. Na het verkrijgen van de bouwvergunning zorgden wij ook voor directie en toezicht op de bouw.