Project Description

Verkenning centrum voor jeugd en gezin

Opdrachtgever: Gemeente Spijkenisse
Plaats: Spijkenisse
Sector: Gemeente
Periode: 2009-2010
Dienst: Onderzoek

De gemeente Spijkenisse heeft aan Themelion een compact advies gevraagd inzake de ruimtelijke, financiële en juridische aspecten van de verschillende huisvestingsmogelijkheden van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente had een duidelijke visie op de geïntegreerde dienstverlening in dit centrum. Themelion heeft op basis van die visie en de input van betrokken organisaties een PvE opgesteld en de mogelijke locaties geïnventariseerd. Vervolgens hebben we de totale huisvestingslasten voor de verschillende opties berekend en in beeld gebracht welk afspraken er tussen partijen gemaakt moesten worden om tot verdere ontwikkeling te komen. Op basis van onze adviezen heeft de raad een positief besluit genomen over het project.