Project Description

Strategisch kader  huisvestingsontwikkeling

Opdrachtgever: Albeda College
Plaats: Barendracht
Sector: Onderwijs
Periode: 2006-2007
Dienst: Onderzoek

Het Albeda College is met circa 165.000 m2 één van de grotere vastgoedgebruikers van de regio Rijnmond. Het bestuur van deze ROC zocht naar mogelijkheden om gebruik en bekostiging van vastgoed te optimaliseren. Het totale locatiebestand van het Albeda College is door Themelion in kaart gebracht. Daarbij is onder andere gekeken naar huur- en eigendomssituatie, staat van onderhoud, gebruiksmogelijkheden, bereikbaarheid en ligging. Vervolgens is er een ruimtebehoeftemodel ontwikkeld. Tenslotte is in een meerjarenplan de gefaseerde herstructurering van de gehele vastgoedportefeuille vastgelegd.