Project Description

Beleidskader inkoop- en aanbesteding

Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
Plaats: Harlingen
Sector: Gemeente
Periode: 2006-2008
Dienst: Onderzoek

De gemeente Harlingen wilde haar inkoop- en aanbestedingspraktijk verder professionaliseren zonder daarbij de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen. Themelion heeft eerst in samenspraak de beleidsmatige uitgangspunten in een compacte notitie zijn vastgelegd. Vervolgens is de praktische uitwerking met betrokken medewerkers ter hand genomen. Op basis van een compact handboek is voor alle medewerkers een instructiebijeenkomst gehouden. De gemeente beschikt nu over een vastgesteld beleidskader dat voldoet aan wet- en regelgeving en voor iedereen inzichtelijk is. Bovendien zijn voor alle medewerkers de spelregels voor het verstrekken van opdrachten helder.