Project Description

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Opdrachtgever: Gemeente Beetsterzwaag
Plaats: Beetsterzwaag
Sector: Gemeente
Periode: 2007-2009
Dienst: Begeleiden

Voor de gemeente Beetsterzwaag stelden wij in overleg met de betrokken afdelingen een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid op. Daarbij ging veel aandacht uit naar de positie die lokale partijen bij toekomstige inkooptrajecten zouden hebben. Op basis van het geactualiseerde beleid is een compacte cursus gegeven om medewerkers aan de hand van praktische voorbeelden vertrouwd te maken met de nieuwe spelregels. Onze open en toegankelijk wijze van presenteren droeg bij aan een breed draagvlak voor de nieuwe aanpak.