Project Description

Onderzoek aanbestedingen 2002-2006

Opdrachtgever: Gemeente Nijefurd
Plaats: Workum
Sector: Gemeente
Periode: 2007
Dienst: Onderzoek

In het kader van de jaarlijkse rechtmatigheidscontrole zijn een aantal specifieke opdrachten door de accountant aangewezen, omdat er vraagtekens waren over de rechtmatigheid. Themelion heeft aan de hand van de beschikbare dossierstukken een beoordeling uitgevoerd ten aanzien van de rechtmatigheid van een zestal opdrachten in de periode 2002-2006. Daarnaast is gekeken naar de kwaliteit van de overeenkomsten die met deze partijen gesloten zijn. Dit heeft een duidelijke impuls gegeven aan actief contractmanagement door de gemeente.