Project Description

Verkenning uitbreiding locatie Nassaulaan

Opdrachtgever: Stichting Haagsche Schoolvereeniging
Plaats: Den Haag
Sector: Onderwijs
Periode: 2010-2013
Dienst: Onderzoek

In opdracht van de Haagsche Schoolvereeniging is onderzocht of verwerving van het naastgelegen kantoorpand aan de Nassaulaan een mogelijkheid zou bieden voor structurele uitbreiding van de school. De technische verkenningen lieten zien dat inpassing van een onderwijsprogramma zou leiden tot ingrijpende aanpassingen van de draagconstructie van dit historische pand. Daarnaast bleek dat de verwachte kosten van deze uitbreiding de mogelijke bijdrage van de gemeente ver zou overschrijden. Op basis van deze verkenning hebben wij het schoolbestuur aangeraden een ander uitbreidingsmogelijkheid te zoeken.