Project Description

Portfoliomanagement gemeentelijk vastgoed

Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
Plaats: Leiderdorp
Sector: Gemeente
Periode: 2009-2013
Dienst: Onderzoek

De gemeente Leiderdorp wilde graag een compleet en gedetailleerd inzicht krijgen in haar vastgoedportefeuille om de beleidslijn voor het beheer te bepalen. In overleg met de gemeente stelde Themelion verschillende vastgoedcategorieën vast, zodat vervolgens de gegevens van verschillende afdelingen en externe partijen gestructureerd verwerkt konden worden. Voor enkele uitzonderlijke objecten vergde dit nader onderzoek. Vervolgens hebben we het maatschappelijke en financiële rendement van de individuele objecten in beeld gebracht. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie zijn verschillende scenario’s voor het beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille gepresenteerd.