Project Description

Haalbaarheidsonderzoek winkel- en woongebied Pikmeer

Opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie Minne Finne
Plaats: Grou
Sector: Overig
Periode: 2011
Dienst: Onderzoek

Voor deze onbebouwde locatie in het Friese Merengebied bestaan al geruime tijd plannen voor een transformatie tot woon- en winkelgebied. De eigenaars van de grond hebben Themelion gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de planning en aanpak van dit project. Door ons verkennende onderzoek kwamen verschillende concrete knelpunten aan het licht. Wij hebben de opdrachtgevers vervolgens geadviseerd hoe zij het beste met deze knelpunten om konden gaan.