Project Description

Haalbaarheidsstudie uitbreiding Socrates

Opdrachtgever: Stedelijk Gymnasium Leiden
Plaats: Leiden
Sector: Onderwijs
Periode: 2011
Dienst: Onderzoek

De nieuwbouw van het Stedelijk Gymnasium Leiden, locatie Socrates, is in januari 2010 in gebruik genomen. Sindsdien is de aanwas van het aantal leerlingen hoger dan verwacht. Themelion heeft de uitbreidingsmogelijkheden onderzocht. Daarbij zijn veel verschillende facetten aan bod gekomen, zoals de planologische kaders, de bouw- en beheerkosten, de onderwijswensen en de mogelijkheden om het bestaande gebouw te verbeteren. Zes verschillende inpassingsmodellen zijn vergeleken en beoordeeld. Op basis van onze rapportage zijn vervolgens afspraken met de gemeente gemaakt over de bekostiging van dit project.