Project Description

Monitor onderhoud kapitaalgoederen

Opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis
Plaats: Hellevoetsluis
Sector: Gemeente
Periode: 2006
Dienst: Onderzoek

Binnen de begroting van de gemeente Hellevoetsluis vormt het onderhoud kapitaalgoederen, zoals groen, wegen, kades en verlichting, een aanzienlijke post. De gemeente wil de doelmatigheid van deze uitgaven verbeteren. Themelion stelde een enquête op, waarin medewerkers kunnen aangeven hoe zij de onderhoudsprocessen beoordelen. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd naar de meerjaren investeringsplanningen. Op basis van de resultaten hebben wij de gemeente een aantal concrete verbeterpunten voorgesteld.