Project Description

Advies inkoop- en aanbestedingsbeleid

Opdrachtgever: Friese Greiden Groep
Plaats: Bolsward
Sector: Corporatie
Periode: 2006
Dienst: Begeleiden

De Friese Greiden Groep, een corporatie met circa 15.000 woningen, was op zoek naar mogelijkheden om haar inkooppositie te versterken. Daarbij lag de nadruk op rendementsverbetering. Themelion bracht in kaart op welk niveau de inkooppraktijk zich bevond. Daarna is een gericht inkoopbeleid voor de komende jaren opgesteld. Op basis van dit beleid is een handboek voor alle betrokken medewerkers samengesteld. De heldere spelregels zijn in een compacte cursus uitgelegd, waardoor weerstand tegen het beleid is weggenomen.