Project Description

Verkenning herontwikkeling monumentale boerderij

Opdrachtgever: Familie Van den Erve
Plaats: Mijnsheerenland
Sector: Overig
Periode: 2009-2010
Dienst: Onderzoek

Familie v.d. Erve bewoont sinds vele generaties de monumentale boerderij aan de Raadhuislaan in Mijnsheerenland. In de afgelopen decennia is de aandacht van het agrarische bedrijf naar een brede portfolio aan ondernemingen verschoven. Themelion heeft de conditie van de boerderij in kaart gebracht. Daarnaast is onderzocht welke ontwikkelingsmogelijkheden zich binnen en buiten het bestemmingsplan voordoen. Deze mogelijkheden zijn afgewogen ten opzichte van de verschillende ondernemings- en familie doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vertaald naar concrete acties in de komende jaren met bijbehorende ramingen van kosten en opbrengsten.