Project Description

Regionale ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin

Opdrachtgever: Stadsregio Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Sector: Overig
Periode: 2009-2010
Dienst: Onderzoek

De gemeenten wilden een ingrijpende herstructurering van de jeugdzorgketen in de Stadsregio Rotterdam. De ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) speelde daarbij een doorslaggevende rol speelt. Themelion heeft in opdracht van de projectorganisatie ‘Ieder Kind Win’ verschillende handleidingen voor de ontwikkeling van die centra opgesteld. Die handleidingen zij gebaseerd op een uitgebreide verkenning van de verschillende locaties en de praktijk in de bestaande centra. Zo werd het bijvoorbeeld ook mogelijk om een praktische rekenmodule voor de bekostiging van geplande centra te komen. Verschillende gemeenten hebben deze praktische handleidingen aangegrepen om met de betrokken jeugdzorgorganisaties tot een meer integrale aanpak van de ontwikkeling van de lokale centra te komen.