Project Description

Reorganisatie gebouwbeheer

Opdrachtgever: Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
Plaats: Oegstgeest
Sector: Onderwijs
Periode: 2014-2015
Dienst: Oplossen

Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) werd net als andere schoolbesturen geconfronteerd met een structureel toegenomen beheer- en onderhoudstaak voor haar verschillende schoolgebouwen. Themelion heeft op basis van een compacte vergelijking van de beheerpraktijk bij andere scholen, gemeenten en corporaties verschillende opties voor de organisatie van die taken in beeld gebracht. Dit heeft OPOO geholpen om op dit punt een langjarige koers te bepalen.