Project Description

Onderzoek aanbestedingspraktijk en herijking beleid

Opdrachtgever: Gemeente Menameradiel
Plaats: Menameradiel
Sector: Gemeente
Periode: 2014-2015
Dienst: Oplossen

Binnen de gemeente Menameradiel deden zich terugkerende knelpunten voor bij het aanbesteden van werken. Wij hebben een compact onderzoek gedaan onder betrokken medewerkers om de oorzaken aan te wijzen. Vervolgens hebben wij de gemeente geholpen om de taakverdeling aan te passen en het aanbestedingsbeleid te actualiseren. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan het kiezen en formuleren van passende gunningscriteria.