Project Description

Second opinion aanbestedingsbeleid

Opdrachtgever: Gemeente Ooststellingwerf
Plaats: Oosterwolde
Sector: Gemeente
Periode: 2006
Dienst: Onderzoek

De gemeente Oosterwolde heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Invoering van dit beleid stuitte echter op bezwaren van zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur. Themelion heeft een second opinion uitgevoerd op het voorgestelde beleidsstuk. Op basis van onze bevindingen is het stuk compacter en inzichtelijker gemaakt. Bij de uitwerking van de regels is ervoor gewaakt dat deze geen extra belemmering voor lokale partijen zouden vormen. Het aangepaste aanbestedingsbeleid is inmiddels vastgesteld en ingevoerd. Zowel betrokken medewerkers als bestuurders zijn tevreden over de implementatie.