Project Description

Second opinion exploitatie Sportcentrum Gorredijk

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland
Plaats: Gorredijk
Sector: Gemeente
Periode: 2008
Dienst: Onderzoek

Gemeente Opsterland was samen met de exploitant op zoek naar mogelijkheden om het sportcentrum Kortezwaag verder te verzelfstandigen. Themelion heeft onderzoek gedaan naar de kaders waarbinnen een verdere verzelfstandiging plaats zou kunnen vinden. Daarbij is vooral gekeken naar de juridische en financiƫle relatie die partijen op dit moment en in de toekomst met elkaar hebben. Themelion heeft de gemeente een samenwerkingsmodel voorgelegd waarin taken en verantwoordelijkheden helder verdeeld zijn. Binnen dit model bestaat meer ruimte om de potentie van het sportcentrum verder te benutten. Daarbij geeft de fiscale optimalisatie een steun in de rug.