Project Description

Portfoliomanagement gemeentelijk vastgoed

Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar
Plaats: Wassenaar
Sector: Gemeente
Periode: 2008-2010
Dienst: Onderzoek

De gemeente Wassenaar heeft samen met Themelion een enorme verbetering doorgevoerd in het structureren van beschikbare informatie van gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zijn door Themelion middels opnames van de verschillende locaties en koppeling van verschillende databestanden de ontbrekende gegevens aangevuld. Daarbij is o.a. per object getoetst hoe de maatschappelijke waarde zich verhoudt tot de exploitatiekosten. Op basis van dit scherpe inzicht zijn aan het college en de raad verschillende scenario’s voor een actief beheer van deze vastgoedportfolio voorgelegd.