Project Description

Cursus integraal projectmanagement

Opdrachtgever: Woonvisie Ridderkerk
Plaats: Ridderkerk
Sector: Corporatie
Periode: 2004-2006
Dienst: Begeleiden

Woonvisie Ridderkerk is betrokken bij een groot aantal (her)ontwikkelingsopgaven in en om Ridderkerk. De omvang en de complexiteit van dit takenpakket waren voor deze corporatie aanleiding om het projectmanagement binnen haar organisatie verder te versterken. Op basis van de methode voor integraal projectmanagement heeft Themelion een cursus gegeven aan alle direct en indirect betrokken medewerkers. Daarbij is op basis van praktijkvoorbeelden aandacht besteed aan het beheren, organiseren en aansturen van projecten. Het interactief bespreken van verschillende knelpunten in projecten heeft de samenwerking tussen de betrokken afdelingen duidelijk verbeterd.