Project Description

Renovatie en uitbreiding Adelbert College

Opdrachtgever: Adelbert College
Plaats: Wassenaar
Sector: Onderwijs
Periode: 2002-2012
Dienst: Begeleiden

Het schoolgebouw van het Adelbert College werd eind jaren zeventig opgeleverd. Door toename van het aantal leerlingen bestond een dringende behoefte aan uitbreiding en bovendien was het noodzakelijk om het gebouw aan te passen aan de eisen voor modern onderwijs. Wij hebben de uitbreiding en renovatie van het gebouw begeleid. In de jaren na de oplevering zijn wij ook betrokken geweest bij verschillende kleinere verbouwingen en uitbreidingen van het gebouw.