Project Description

Uitbreiding parkeervoorzieningen

Opdrachtgever: Museum Voorlinden
Plaats: Wassenaar
Sector: Overig
Periode: 2017-heden
Dienst: Oplossen

Het Museum Voorlinden is medio 2016 geopend en is een groot succes. Om de bezoekers ook tijdens drukke weekeinden en vakantiedagen in de directe nabijheid van het museum te laten parkeren, moeten de parkeervoorzieningen op het landgoed structureel uitgebreid worden. Het vergunningstraject voor die uitbreiding is complex, omdat het landgoed o.a. beschermd is als rijksmonument en bovendien van belangrijke waarde is voor de natuur in dat gebied. In nauwe samenwerking met de gemeente Wassenaar dragen wij zorg voor de voorbereiding en aanvraag van de benodigde vergunningen.