Project Description

Uitbreiding sportvoorzieningen campus

Opdrachtgever: The American School of The Hague
Plaats: Wassenaar
Sector: Onderwijs
Periode: 2016-heden
Dienst: Begeleiden

The American School of The Hague heeft een meerjaren plan voor de ontwikkeling van haar campus opgesteld. Als eerste fase van deze ontwikkeling moeten de sportvoorzieningen ingrijpend uitgebreid en aangepast worden. Daarvoor wordt de bestaande sporthal vergroot en worden nieuwe fitnessruimtes ingepast. Deze ingreep vraagt extra aandacht omdat zij geen invloed mag hebben op het doorgaande gebruik en veiligheid van de campus.