Project Description

Onderzoek accommodatiebeleid

Opdrachtgever: Gemeente Wassenaar
Plaats: Wassenaar
Sector: Gemeente
Periode: 2007
Dienst: Onderzoek

De gemeente Wassenaar beschikt over veel verschillende culturele en multifunctionele accommodaties die op belangrijke punten aangepast moesten worden. Themelion stelde een gericht plan van aanpak voor de afronding van deze urgente projecten. In samenwerking met de betrokken ambtenaren hebben de projectleider en project assistent deze projecten stuk voor stuk vlot getrokken. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de accommodaties een doorkijk voor de komende jaren opgesteld. Door de intensieve samenwerking is bovendien de afstemming tussen de gemeente en gebruikers van de accommodaties sterk verbeterd.